Posts tagged ‘pantai barat’

15 June, 2012

Lembah Klang pada hari ini telah melebihi bacaan API 100

KUALITI UDARA KURANG SIHAT

Kualiti udara beberapa kawasan di Lembah Klang pada hari ini telah melebihi bacaan API 100, iaitu tahap kurang sihat.

Punca jerebu yang ini adalah pembakaran yang berlaku di Sumatra, Indonesia, akibat musim kering dan panas. Mengikut pemantauan saya, peningkatan yang mendadak telah berlaku.

read more »

Advertisements